Free delivery to EU, UK and USA on orders over €100

LIAA SUPPORT


SIA Munio Spa has entered contract No. SKV-L- 2016/363 with the Latvian Investment and Development Agency for support of the measure 'International promotion of competitiveness' program co-financed by the European Regional Development Fund.

Tagad arī latviešu valodā

Turpini iepirkties jaunajā Latvijas veikalā. Svecēm un citiem produktiem šajā veikalā cenas ir zemākas.

Pāriet uz Latvijas veikalu Turpināt iepirkties internacionālajā veikalā